Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет “Доставка на медикаменти, антибиотици, лабораторни реактиви, медицински консумативиза “МБАЛ – Елин Пелин ” ЕООД

Разпечатай страницата Разпечатай страницата

Решение за откриване на процедура (ЗОП)

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)

Свали приложените файлове:

 • pdf Договори
  Date added: 2019/01/29 2:23:03 PM 2019/01/29 2:23:03 PM File size: 2 MB Downloads: 27
 • pdf Решение
  Date added: 2018/12/21 11:56:22 AM 2018/12/21 11:56:22 AM File size: 89 kB Downloads: 58
 • pdf Протокол
  Date added: 2018/12/21 11:56:22 AM 2018/12/21 11:56:22 AM File size: 490 kB Downloads: 51
 • doc Образци
  Date added: 2018/11/16 2:06:17 PM 2018/11/16 2:06:17 PM File size: 1 MB Downloads: 85
 • pdf Документация - оригинал
  Date added: 2018/11/16 11:48:52 AM 2018/11/16 11:48:52 AM File size: 8 MB Downloads: 125
 • pdf Обявление
  Date added: 2018/11/16 11:48:52 AM 2018/11/16 11:48:52 AM File size: 1 MB Downloads: 79
 • pdf Решение
  Date added: 2018/11/16 11:48:52 AM 2018/11/16 11:48:52 AM File size: 432 kB Downloads: 44
FacebookTwitterGoogle+Share