Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет “Доставка на медикаменти ,антибиотици ,лабораторни реактиви, медицински консумативи” за “МБАЛ – Елин Пелин” ЕООД

Разпечатай страницата Разпечатай страницата

Решение за откриване на процедура (ЗОП)

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)

Свали приложените файлове:

FacebookTwitterGoogle+Share