Доставка на медикаменти, антибиотици, лабораторни реактиви, медицински консумативи

Документи за кандидатстване по обществена поръчка с предмет “Доставка на медикаменти, антибиотици, лабораторни реактиви, медицински консумативи“

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

Доставка на медикаменти, антибиотици, лабораторни реактиви, медицински консумативи“

 

 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ  НА ОФЕРТИ:

Дата: 15/07/2014

Час:   16:00

FacebookTwitterGoogle+Share